Inschrijven

De inschrijving voor de editie van 2018 is open vanaf 9 december 2017 om 12.00 uur.

De inschrijflimiet staat vast op 192 deelnemers/teams. Bij de inschrijving wordt gevraagd naar een richttijd voor het zwemmen zodat de zwemseries ingedeeld kunnen worden op basis van richttijd. Hiermee probeert de organisatie de optimale omstandigheden te creëren voor jou als deelnemer.

Inschrijfkosten
1/8 triathlon – Individueel        € 20,00
1/8 triathlon – Team                  € 36,00
1/4 triathlon – Individueel        € 25,00
1/4 triathlon – Team                  € 42,00

Annuleren
Wanneer de organisatie door overmacht genoodzaakt is om de triathlon af te gelasten, wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd. Bij annulering door een deelnemer voor 27 april 2018 wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd. Bij annulering na 27 april 2018 wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd. Je kunt je inschrijving tot 5 mei nog wel overdragen aan een ander, tegen een vergoeding van € 5,- administratiekosten. Stuur hiervoor een e-mail met de gegevens van beide personen (naam, adres, telefoonnummer, e-mail).

Betaling
Rond 26 mei 2018 worden de inschrijfkosten automatisch afgeschreven van het door u doorgegeven IBAN. Bij intrekken of overdragen van een inschrijving wordt het juiste verschuldigde bedrag wel afgeschreven.