Inschrijven

De inschrijving is gesloten! 

We zijn heel blij dat we alle series gevuld hebben. Je kunt je dus niet meer inschrijven.

De inschrijflimiet staat vast op 216 deelnemers/teams. Bij de inschrijving wordt gevraagd naar een richttijd voor het zwemmen zodat de zwemseries ingedeeld kunnen worden op basis van richttijd. Hiermee probeert de organisatie de optimale omstandigheden te creëren voor jou als deelnemer.

Een wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat we nu starten met de minder snelle zwemmers in de eerste groep en finishen met de snelste zwemmers. Hierdoor willen we de wedstrijd compacter maken, waardoor de top 3 minder lang hoeft te wachten op de huldiging.

Inschrijfkosten
1/8 triathlon – Individueel        € 20,00
1/8 triathlon – Team                  € 36,00
1/4 triathlon – Individueel        € 25,00
1/4 triathlon – Team                  € 42,00

Annuleren
Wanneer de organisatie door overmacht genoodzaakt is om de triathlon af te gelasten, wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd. Bij annulering door een deelnemer voor 25 april 2019 wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd. Bij annulering na 25 april 2019 wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd. Je kunt je inschrijving tot 25 april nog wel overdragen aan een ander, tegen een vergoeding van € 5,- administratiekosten. Stuur hiervoor een e-mail met de gegevens van beide personen (naam, adres, telefoonnummer, e-mail).

Betaling
Rond 20 mei 2019 worden de inschrijfkosten automatisch afgeschreven van het door u doorgegeven IBAN. Bij intrekken of overdragen van een inschrijving wordt het juiste verschuldigde bedrag wel afgeschreven.